درخواست شما با مشکل مواجه شد
یک لحظه درنگ کنید
گزارش پست
صفحه قوانین و مقررات
گزارش
گزارش خود را از بین موضوعات موجود انتخاب نمایید

follower

ویرایش تصویر

Picture
تایید
بازگشت
شهرضا
کمپین
بوم گردی هتل رستوران جاذبه سوغات و صنایع‌دستی غذای محلی سفرنامه‌ها اخبار
شهرضا
تازه ترین پست ها

معرفی و تاریخچه شهرضا

شهرِضا ۸۵۰ سال قبل قصبه قمشه در روزگار سلاطین آل مظفر و شاهزادگان و فرزندان شاه شجاع حصاربندی آن تکمیل گردید. ،شاه منصور مظفری از سال ۷۹۰ تا ۷۹۵ هجری برای یکدست کردن قدرت آل مظفر و جلب همکاری سلاطین ایلخانی، عثمانی و دیگر قدرت‌ها علیه تیمور لنگ تلاش کرد و سرانجام در نبردی با تیمور، جان باخت. تیمور پس از این نبرد، شاهزادگان آل مظفر را گردآورد و فرمان داد تا در قمشه آنان را کشتند و حتی اطفالی را که از آل مظفر در شهرها بودند نیز فرستادگان تیمور کشتند. در بیان علت قتل عام شاهزادگان آل مظفر، برخی از مورخان نوشته‌اند که چون این شاهزادگان در نبردهای جانشینی، هر شهر و روستایی را عرصه نبردهای خویش ساخته بودند و رعایا از آنان آسیب بسیار می‌دیدند، پس تیمور برای رعایت رعایا، آل مظفر را قتل‌عام کرد.در پایان دوره صفویه و در هنگام محاصره پایتخت توسط محمود افغان، قلعه بزرگ قمشه ضمن فرستادن ۱۰ هزار سوار تفنگدار به جهت کمک به سپاه شاه سلطان حسین برای نجات پایتخت از محاصره(نبرد گلون اباد,سال ۱۱۳۵ هجری قمری)، به عنوان آخرین پایگاه مقاومت پایتخت در برابر شورش ابدالی‌های شرق ایران, تا آخرین نفس جنگید، تمامی مردان جنگجو کشته شدند (با نام قدیمی قمشه از شهرهای استان اصفهان ایران در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان است. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است.