درخواست شما با مشکل مواجه شد
یک لحظه درنگ کنید
گزارش پست
صفحه قوانین و مقررات
گزارش
گزارش خود را از بین موضوعات موجود انتخاب نمایید

follower

ویرایش تصویر

Picture
تایید
بازگشت
زازران
کمپین
بوم گردی هتل رستوران جاذبه سوغات و صنایع‌دستی غذای محلی سفرنامه‌ها اخبار
زازران
تازه ترین پست ها

معرفی و تاریخچه زازران

زازران شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان در غرب استان اصفهان میاشد.این شهر در مجاورت شهرستان نجف آباد و از طرف دیگر به شهرهای قهدریجان، فلاورجان و ولاشان قرار دارد.