درخواست شما با مشکل مواجه شد
یک لحظه درنگ کنید
گزارش پست
صفحه قوانین و مقررات
گزارش
گزارش خود را از بین موضوعات موجود انتخاب نمایید

follower

ویرایش تصویر

Picture
تایید
بازگشت
بافران
کمپین
بوم گردی هتل رستوران جاذبه سوغات و صنایع‌دستی غذای محلی سفرنامه‌ها اخبار
بافران
تازه ترین پست ها

معرفی و تاریخچه بافران

بافران شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان نائین استان اصفهان است روستای بافران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ با موافقت هیئت دولت و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد. جمعیت بافران در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱،۹۷۸ نفر بوده‌است. در گورآباد بافران، آسیایی بوده که ویرانه‌های آن هنوز بر جاست. در بافران و به ویژه در محله‌هایی مانند دجله آب کافی یافت می‌شود و حتی کتاب تاریخ نائین کوچ اعراب عامری را از سفلای اردستان به بافران به دلیل وجود مراتع و چراگاه خوب این منطقه می‌داند. دهی است از بخش حومه شهرستان نائین که در ۵۰ هزار گزی جنوب خاور نائین متصل به شوسه نائین به عقدا در جلگه واقع است. ناحیه‌ای است دارای آب و هوای معتدل و ۱۹۷۸ تن سکنه، آب آنجا از قنات تأمین می‌شود. محصول عمده آن غلات و میوه و شغل مردمش زراعت و صنایع دستی زنانکرباس بافی و راهش فرعی است. دبستان و مسجدی قدیم دارد.